lesns và tripod

Chụp ảnh với lens macro và tripod cho điện thoại

Hôm nay , Đồng hồ An Giang tiếp tục chuyên mục chụp sản phẩm bằng điện thoại, lần này ngoài việc sử dụng hộp chụp sản phẩm, chúng ta kết hợp thêm tripod để cố định máy ảnh, chống rung tốt hơn và sử dụng lens marco để chụp các chi tiết nhỏ Xem lại […]